قفل
آشنایی با ساختار قفل حیاطی

یک قفل مکانیکی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. بخش بدنه که ثابت می‌باشد و قسمت داخلی که به صورت استوانه‌ای و گلابی و دایره ای بوده و توپی نامیده می‌شود. توپی دارای شیار می‌باشد و کلید