اینورتر
آشنایی با نسل جدید اینورترهای نچسب یوز

آشنایی با ایــنورتر جوشکاری نسل جدید فناوری سوئیچینگ و پیشرفت قطعات نیمه هادی موجب شد ترانس های حجیم، سنگین، کم بازده (پرمصرف) جای خود را به اینورترهای جوشکاری امروزی بدهند. اینورترها علاوه بر سبک و کوچک بودن