کمربند ایمنی شوکر

  • تهیه شده از بهترین الیاف ابریشم
  • دارای ایمنی بیشتر در ارتفاع
  • دارای قلاب بزرگ
  • Full Body Harness