کلاه ماسک جوشکاری شعله

  • مجهز به سنسور قوی
  • دارای ولوم تنظیم تاخیر و تنظیم درجه تاریکی
  • 7-9 جوش الکترود، 11-9 CO2 و 13-11 آرگون
  • منبع تغذیه باطری قلمی