کلاهک و نازل

  • جنس کلاهک مسی
  • جنس نازل برنجی
  • نازل های 4 – 3 – 2 – 1