چاکلاین

       موجود نیست

  • جنس فلزی
  • کاربرد به عنوان شاقول
  • بدنه خوش دست و مقاوم
  • با نخ مخصوص