چاکلاین با پودر

      موجود نیست

  • جنس فلزی
  • کاربرد به عنوان شاقول و خط کشی
  • بدنه خوش دست و مقاوم
  • با نخ مخصوص و پودر