چاکلاین با پودر و تراز

     موجود نیست

  • جنس فلزی
  • کاربرد به عنوان شاقول ، خط کشی و تراز
  • بدنه خوش دست و مقاوم
  • با نخ مخصوص ، پودر و تراز
  • تعداد کارتن ۴۸ عددی