نازل BOC ( مورکس )

  • طول 9 سانتی متر
  • جنس برنج و مس
  • برای نازل ، سری برش