مته سبز معمولی

HSS

       موجود نیست

  • دریل کاری با فولاد دور بالا
  • سایز داخل هر صندوق 1 تا 16
  • جمع نمرات هر صندوق 22100