مته فولی گراند یوز

HSS

  • دریل کاری با فولاد دور بالا فولی گراند
  • سایز داخل هر صندوق 1 تا 16
  • جمع نمرات هر صندوق 10992