مته سوپر 5% کبالت دار

HSS

  • دریل کاری با فولاد دور پایین 5% کبالت دار
  • سایز داخل هر صندوق 1 تا 16
  • جمع نمرات هر صندوق 11011