مته سبز معمولی NEW

 

  • دریل کاری با فولاد دور بالا
  • سایز داخل هر صندوق 1 تا 16
  • جمع نمرات هر صندوق 6948