فلزیاب

  • منبع تغذیه باتری کتابی
  • حداقل درصد خطا
  • توانایی تفکیک فلزات از سایر اجسام
  • برای اندازه گیری و یافت فلز داخل دیوار