دستکش ایمنی طوسی کولر

c

  • تهیه شده از بافت فلزی با کیفیت
  • بکارگیری لایه نیترال مرغوب و بافت آهن
  • ضد برش با هر برنده ( مخصوص قصابی)
  • با دوام