تلمبه پایی

تک پمپ

مشخصات
فشاری کاری150 psi
طول شیلنگ60 cm
بدنهمحکم و مقاوم
فشارسنجدارد