تلمبه پایی

دو پمپ

  • برای سهولت کار قدرت این پمپ دو برابر تک پمپ

 

مشخصات
فشاری کاری100 psi
طول شیلنگ60 cm
بدنهمحکم و مقاوم
فشارسنجدارد