تلمبه روغن کش

موجودد نیست

  • قدرت مکش: 1.5 ارتفاع
  • قطر لوله داخلی: 32 میلی متر
  • همراه با لوله خرطومی
  • با قابلیت نفت کشی و آب کشی