تراز مگنت آینه ای

  • دارای بدنه بسیار حرفه ای از جنس آلومینیوم
  • دارای 3 آب تراز
  • در 2 سایز :  30 – 40
  • دارای نشان دهنده آینده ای