تراز ساده

  • بدنه از جنس قوطی آلومینیوم
  • دارای 3 آب تراز
  • در 5 سایز : 20 – 25 – 30 – 40 – 50
  • سبک