بالشتک

810

  • بالشتک از جنس سیلیس
  • سیم پیچ مسی
  • عایق بندی بسیار عالی
  • با پیچش دستگاه اتوماتیک