اینورتر 200

  • IGBT اینورتر

اینورتر خانگی

سبک

قابل حمل

مشخصات
نوع الکترود2.5 – 2
توان کاری40%
وزن2/200 کیلوگرم