فرم عاملین فروش

  مشخصات درخواست کننده

  اطلاعات صنفی

   سال

  آریخیر

   سال

  نام و مشخصات 5 نفر از افراد حقیقی یا حقوقی معتبر طرف معامله خود را با ذکر کامل مشخصات بیان فرمایید

  آیا نمایندگی رسمی برند دیگری را در احتیار دارید؟ آریخیر

  در صورت جواب مثبت، نام برند، مدت همکاری و شرح همکاری را به شرح زیر مرقوم فرمایید

  نام و مشخصات بانک های طرف معامله خود را که در آنها حساب جاری فعال دارید ذکر نمایید

  ریال

  مدارک مورد نیاز

  در صورت داشتن شریک یا شرکا، لطفا کپی شناسنامه و عکس آنان ر ضمیمه نمایید

 • یک برگ کپی پروانه کسب

 • یک برگ کپی کارت ملی

 • یک برگ کپی از نمام صفحات شناسنامه

 • عکس پرسنلی

 • یک سری کپی سند مالکیت

 • عکس های با کیفیت از خیابان مجاور ، ئاخل ملک ، نمای روبروی ملک و نماهای مناسب دیگر

 • با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات مربوط به نمایندگان شرکت ابزار آلات یوز ،با تکمیل فرم فوق اعلام آمادگی خود را نسبت به دریافت نمایندگی از آن شرکت اعلام می دارم و خود را ملزم به رعایت دستور العمل های اعلامی از سوی آن شرکت می دانم.

  از آنجایی که شرکت ابزار آلات یوز ،همواره سعی در جلب رضایت کامل عاملین فروش و همچنین مشتریان نهایی محصولات خود به عنوان بزرگ ترین وبا ارزش ترین دارایی های شرکت داشته است،این شرکت همواره در تلاش است با برقراری ارتباط موثر با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش خود،از نقطه نظرات و دیدگاه های این عزیزان استفاده نمایید.

  در همین راستا خواهشمند است هر گونه نظر،پیشنهاد و انتقاد خود را در رابطه با شرکت ابزارآلات یوز در زمینه های گوناگون از جمله فروش ،توزیع ،تبلیغات،خدمات پس از فروش و..... در ادامه برای ما مرقوم نمایید.